Ravila KülaseltsSeltsi tegevuse eesmärgiks on Ravila aleviku elanike
koostööalane, sotsiaalne ja kultuuriline arendamine,
aleviku elanike üldhuvide ja vajaduste kaitsmine
ning oma liikmete koolitamine ja esindamine.